ĐĨA ĐÁNH BÓNG

Dùng để đánh bóng bề mặt vật liệu

Dùng cho thép và thép không gỉ.

Có 3 cỡ hạt khác nhau để trộn bột đánh bóng, mài nhẵn và mài bóng.

Thông số

Sản Phẩm Liên Quan