CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI SỐ 1 HẢI DƯƠNG

HAI DUONG NO.1 GRIDING WHEEL JOINT STOCK COMPANY

Hotline :1900 1095

ĐĨA ĐÁNH BÓNG

Dùng để đánh bóng bề mặt vật liệu, dùng cho thép và thép không gỉ.

Có 3 cỡ hạt khác nhau để trộn bột đánh bóng, mài nhẵn và mài bóng.

Thông số

Sản Phẩm Liên Quan