ĐÁ MÀI – T5

Hạt Corindon nâu, trắng (A, WA)

Đá mài dạng T5 có dạng hình trụ, bậc một mặt, thường được sử dụng để  mài tròn trong, tròn ngoài, mặt phẳng

Thông số

Sản Phẩm Liên Quan