CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI SỐ 1 HẢI DƯƠNG

HAI DUONG NO.1 GRIDING WHEEL JOINT STOCK COMPANY

Hotline :1900 1095

ĐÁ MÀI T5 – Hạt Corindon nâu, trắng

Hạt Corindon nâu, trắng (A, WA)

Đá mài dạng T5 có dạng hình trụ, bậc một mặt, thường được sử dụng để  mài tròn trong, tròn ngoài, mặt phẳng

Thông số

Sản Phẩm Liên Quan