ĐÁ MÀI – T2

Hạt Corindon nâu, trắng (A, WA).

Đá mài dạng T2 có dạng hình trụ, thành mỏng, được sử dụng cho mục đích mài bề mặt và mài tròn ngoài

Thông số

Sản Phẩm Liên Quan