CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI SỐ 1 HẢI DƯƠNG

HAI DUONG NO.1 GRIDING WHEEL JOINT STOCK COMPANY

Hotline :1900 1095

ĐÁ MÀI T2 – Hạt Corindon nâu, trắng

Hạt Corindon nâu, trắng (A, WA).

Đá mài dạng T2 có hình trụ, thành mỏng, được sử dụng cho mục đích mài bề mặt và mài tròn ngoài

Thông số

Sản Phẩm Liên Quan