CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI SỐ 1 HẢI DƯƠNG

HAI DUONG NO.1 GRIDING WHEEL JOINT STOCK COMPANY

Hotline :1900 1095

ĐÁ MÀI T1 – Hạt cacbua silic xanh (GC)

Hạt cacbua silic xanh (GC).

Đá mài Hải Dương T1 được sử dụng cho mục đích mài nói chung: mài phẳng, mài tròn trong, mài tròn ngoài, mài vô tâm, mũi khoan, mũi dao tiện v.v…

Thông số

Sản Phẩm Liên Quan