ĐÁ MÀI – T1

Hạt cacbua silic xanh (GC).

Đá mài dạng T1 được sử dụng cho mục đích mài nói chung: mài phẳng, mài tròn trong, mài tròn ngoài, mài vô tâm, mũi khoan, mũi dao tiện v.v…

Thông số

Sản Phẩm Liên Quan